Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10.trinn

 • utforske
  muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer.
 • vurdere
  materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke
  ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte
 • utvikle
  løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere
  holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • utforske
  hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • analysere
  hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
 • reflektere
  kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske
  muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere
  valg fra idé til ferdig resultat

Underveisvurdering

Standpunktvurdering