Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier