Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Timetall

Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–7. trinn477 timer

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn146 timer