Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke
  håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
 • utforske
  ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere
 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk
 • forestille seg og beskrive
  framtiden gjennom tegning og modeller
 • planlegge
  og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk
 • vise fram og presentere
  objekter gjennom utstilling eller samling

Underveisvurdering