Kompetansemål og vurderingKunst og håndverk (KHV01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke
  håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
 • utforske
  ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere
 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk
 • forestille seg og
  beskrive
  framtiden gjennom tegning og modeller
 • planlegge
  og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk
 • vise fram og
  presentere
  objekter gjennom utstilling eller samling

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 1. og 2. trinn når de bruker hender og verktøy til å forme i forskjellige materialer, forteller gjennom digitale og visuelle medier og samtaler om opplevelser av kunst, gjenstander og bygninger. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom at elevene får varierte sanseerfaringer, bidra i praktisk utforsking og dele ideer og opplevelser. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i kunst og håndverk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i å fortelle gjennom bilder, forme i materialer og delta med egne meninger i skapende prosesser