Kunst og håndverk (KHV01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
  • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
  • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
  • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
  • studere form gjennom å tegne, male og fotografere
  • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk
  • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller
  • planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk
  • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

Underveisvurdering