Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Språket som system og mulighet

Kvensk/norskfinsk kultur og samfunn