Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • delta i spontane og planlagte samtaler om ulike emner
  • finne informasjon om kjente temaer, og bruke den i egen produksjon
  • bruke modelltekster i egen produksjon
  • bruke kunnskap om språk og tekststruktur i egen tekstskaping
  • undersøke og reflektere over ulike sider ved kvensk/norskfinsk kultur og historie og ulike sider ved «tre stammers møte»

Underveisvurdering

Standpunktvurdering