Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • delta i spontane og planlagte samtaler om ulike emner
 • finne informasjon om kjente temaer, og bruke
  den i egen produksjon
 • bruke
  modelltekster i egen produksjon
 • bruke
  kunnskap om språk og tekststruktur i egen tekstskaping
 • undersøke og reflektere
  over ulike sider ved kvensk/norskfinsk kultur og historie og ulike sider ved «tre stammers møte»

Underveisvurdering

Standpunktvurdering