Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

  • delta i spontane og planlagte muntlige og skriftlige situasjoner
  • bruke relevante ordbøyinger og setningsstrukturer i egen produksjon
  • utforske og reflektere over flerspråklighet og språkmøter
  • bli kjent med kvener/norskfinner som en nasjonal minoritet og utforske og beskrive likheter med andre minoriteter

Underveisvurdering