Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Timetall

Barnetrinnet

TrinnTimer totalt
1.–7. trinn608 timer

Ungdomstrinnet

TrinnTimer totalt
8.–10. trinn228 timer

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg1103 timer
Vg2103 timer
Vg3103 timer

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Vg145 timer
Vg245 timer

Påbygging til generell studiekompetanse

TrinnTimer totalt
Vg3219 timer