Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • delta i samtale om kjente emner
  • finne informasjon og uttrykke forståelse av innholdet
  • utforske ulike språkarenaer og bruke dem til egen språklæring
  • utforske og eksperimentere med oppbygningen av ord og setninger
  • bli kjent med, dokumentere og presentere tradisjoner eller kulturelle uttrykk

Underveisvurdering