Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått