Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg2 studieforberedende utdanningsprogram

  • delta i og drive samtaler videre med relevante innspill
  • finne og vurdere informasjon i ulike typer kilder og bearbeide og bruke informasjon i egen produksjon
  • bruke kunnskap om hensiktsmessige språklige strukturer i produksjon og bearbeiding av tekster
  • utforske og forklare hovedtrekkene i kvensk og finsk språkhistorie

Underveisvurdering