Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
KDA2007Kunst og visuelle verkemiddel 1
KDA2008Kunst og visuelle verkemiddel 2
KDA2009Kunst og visuelle verkemiddel 3