Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 1

 • utvikle
  idéar ved å bruke
  skapande og utforskande metodar
 • gjennomføre
  , dokumentere
  og presentere
  ein prosess frå ide til ferdig arbeid
 • utforske
  bruk av visuelle verkemiddel og vurdere
  uttrykk, verknadar og meining i eigne arbeid
 • kjenne til grunnleggjande form- og fargeteori og bruke
  det i to- og tredimensjonale uttrykk
 • teikne perspektiv og oppnå illusjon av rom ved bruk av ulike prinsipp og metodar
 • bruke
  ulike teikneteknikkar i førestillings- og observasjonsteikning og eksperimentere med forenkling og abstrahering
 • bruke
  varierte analoge og digitale verktøy, teknikkar og programvare i eigne arbeid
 • bruke
  verktøy, utstyr og materiale i tråd med gjeldande retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit
 • vurdere
  og skildre eit mangfald av samfunnsaktuelle tema og kunstuttrykk
 • gjere greie for
  særtrekk i vestleg kunst fram til 1600-talet og hente inspirasjon til eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering