Grunnleggjande ferdigheiterKunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter