Fagrelevans og sentrale verdiarKunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)