Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar