VurderingsordningKunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)

Standpunktvurdering

Eksamen for elevar

Eksamen for privatistar