Tverrfaglege temaKunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling