Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling