Tverrfaglige temaerVg2 flyfag (FLY02‑03)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling