Grunnleggende ferdigheterVg2 flyfag (FLY02‑03)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter