Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister