VurderingsordningVg2 flyfag (FLY02‑03)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister