Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elektrofag

 • gjøre rede for
  virkemåten til digitale luftfartøysystemer og elektroniske instrumentsystemer
 • behandle elektrostatisk følsomme komponenter på en riktig måte og gjøre rede for
  utfordringer knyttet til elektrostatiske miljøer og komponenter
 • gjøre rede for
  restriksjoner som gjelder luftdyktighetskrav og mulige konsekvenser av å bruke
  programvareoppdateringer som ikke er godkjent
 • identifisere, koble og måle på elektriske komponenter i luftfartøyer og gjøre rede for
  deres funksjon og virkemåte
 • identifisere, koble og måle på analoge elektroniske komponenter i luftfartøyer og gjøre rede for
  deres funksjon og virkemåte
 • identifisere, koble og måle på komponenter for produksjon og distribusjon av elektrisk energi i luftfartøyer og gjøre rede for
  deres funksjon og virkemåte
 • identifisere, koble og måle på digitale komponenter og elektroniske instrumentsystemer i luftfartøyer og gjøre rede for
  deres funksjon og virkemåte
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering