Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier