Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter luftfartøylære

  • anvende
    matematiske beregninger innen aritmetikk, algebra og geometri i praktiske sammenhenger knyttet til luftfartøyer og systemer
  • anvende
    fysiske lover innen materie, mekanikk, termodynamikk, optikk og bølger og lyd i praktiske sammenhenger knyttet til luftfartøyer og utstyr
  • beskrive
    de aerodynamiske lovene og hvordan disse virker inn på luftfartøyets egenskaper

Underveisvurdering

Standpunktvurdering