TimetallVg2 flyfag (FLY02‑03)

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Elektrofag197
Luftfartøylære140
Material- og komponentlære140