Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring

Demokrati og medborgarskap

Berekraftig utvikling