Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Grunnleggjande ferdigheiter

Ingen valde

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter