Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Kjerneelement

Leik, læring og utvikling

Samarbeid og relasjonar

Teknologi og lovverk

Didaktisk metodeval