Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar