Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • lytte til tekster og samtale om dem
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • uttrykke egne følelser og meninger
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, sang og andre estetiske uttrykk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekke lyder sammen til ord og dele ord i stavelser
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur
 • skrive enkle og kjente ord feilfritt
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
 • skrive etter mønster fra enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om verb, substantiv og adjektiv
 • gjenkjenne og bruke sammensatte ord og bruke noen av de vanligste ordavledninger
 • telle og bruke tallene i kommunikasjon
 • samtale om noen ord i egen dialekt som er forskjellig fra andre dialekter
 • bruke benevninger for nær slekt
 • samtale om noen kjente ordtak og faste uttrykk
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • samtale om personer, dyr og handling i samiske eventyr og fortellinger og gjenkjenne noen dyrejoiker
 • finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!