Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • samtale om form og innhold i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • presentere fagstoff med formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg i større tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • lese, gjengi innholdet og finne tema i tekster i ulike sjangere og formidle mulige tolkninger
 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnende synspunkter, tilpasset mottaker, formål og medium
 • skrive ulike type tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder
 • oversette tekster fra norsk til samisk
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt og vurdere kvaliteter ved dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre ortografi, setningsbygning og tekstbinding
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for stadieveksling / omlyd
 • mestre grunnleggende bøyning av verb i indikativ, imperativ og kondisjonalis og gjenkjenne potensialisformer i de språkene der disse finnes
 • mestre grunnleggende bøyning av nomen i entall og flertall
 • samsvarsbøye tallord, pronomen og substantiv
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • drøfte språkrøkt og hvordan utvikle språket
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • samtale om flerspråklighet og flerkulturell tilhørighet
 • fortelle om språkområdene i Sápmi/Sábme/Saepmie og identifisere de samiske språkene som del av den finsk-ugriske språkfamilien
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk
 • lese enkle tekster på ett av de andre samiske språkene og samtale om likheter og forskjeller i forhold til eget språk
 • fortelle om samiske forfattere og klassikere i samisk litteratur
 • lese andre urfolkstekster og sammenligne disse med samiske tekster
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av tekster
 • presentere resultat av fordypning i ett selvvalgt emne med utgangspunkt enten i et forfatterskap, et litterært tema eller et språklig tema, og begrunne valg av tekster og tema

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!