Læreplan i samisk som førstespråk (SFS1-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • samtale om form og innhold i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • presentere fagstoff med formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
 • vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg i større tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • lese, gjengi innholdet og finne tema i tekster i ulike sjangere og formidle mulige tolkninger
 • gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnende synspunkter, tilpasset mottaker, formål og medium
 • skrive ulike type tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder
 • oversette tekster fra norsk til samisk
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt og vurdere kvaliteter ved dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre ortografi, setningsbygning og tekstbinding
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Språk, kultur og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for stadieveksling / omlyd
 • mestre grunnleggende bøyning av verb i indikativ, imperativ og kondisjonalis og gjenkjenne potensialisformer i de språkene der disse finnes
 • mestre grunnleggende bøyning av nomen i entall og flertall
 • samsvarsbøye tallord, pronomen og substantiv
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • drøfte språkrøkt og hvordan utvikle språket
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • samtale om flerspråklighet og flerkulturell tilhørighet
 • fortelle om språkområdene i Sápmi/Sábme/Saepmie og identifisere de samiske språkene som del av den finsk-ugriske språkfamilien
 • gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk
 • lese enkle tekster på ett av de andre samiske språkene og samtale om likheter og forskjeller i forhold til eget språk
 • fortelle om samiske forfattere og klassikere i samisk litteratur
 • lese andre urfolkstekster og sammenligne disse med samiske tekster
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av tekster
 • presentere resultat av fordypning i ett selvvalgt emne med utgangspunkt enten i et forfatterskap, et litterært tema eller et språklig tema, og begrunne valg av tekster og tema

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!