Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon utfordres
 • utføre grunnleggende bevegelser, som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle, i fri utfolding og organiserte aktiviteter
 • leke og utføre grunnleggende øvelser med vanntilvenning, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann
 • være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på ryggen), så svømme 100 meter på ryggen og komme seg opp på land
 • ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre rede for farene, og tilkalle hjelp
 • samhandle med andre i ulike aktiviteter
 • anerkjenne kroppslige forutsetninger og forskjeller mellom seg selv og andre
 • bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter
 • avlevere, ta imot og leke med ulike balltyper og være med i enkle ballspill
 • utforske, leke og uttrykke seg med bevegelser til ulike rytmer og musikk
 • være med i sangleker og enkle danser fra ulike kulturer
 • bruke ski og skøyter der det ligger til rette for det
 • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet
 • bruke klær, utstyr og enkle bruksredskaper for å oppholde seg i naturen på en trygg og funksjonell måte
 • samtale om regler som gjelder for opphold i naturen, og kunne praktisere sporløs ferdsel
 • sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter
 • forklare hva personlig hygiene betyr for egen og andres helse og trivsel
 • følge trafikkregler for fotgjengere og syklister

Side 6 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!