Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Kompetansemål etter Vg3

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • vise kunnskaper og ulike ferdigheter i idrett, dans og andre bevegelsesaktiviteter gjennom funksjonell deltakelse i aktivitet, trening og spill
  • vurdere egen kompetanse og hvordan man kan utvikle seg videre i idrett, dans eller andre bevegelsesaktiviteter
  • drøfte hvordan egen utøving av fair play kan påvirke andre i aktiviteter, trening og spill

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere og begrunne aktivitet og trening som er relevant for å fremme egen helse, og drøfte mulige uheldige sider ved trening
  • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som bygger på grunnleggende prinsipper for trening, og som er relevant for egne mål
  • gjøre rede for sammenhenger mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse

Side 11 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!