Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Kompetansemål etter Vg1

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere og gjøre rede for sentrale regler i utvalgte idretter og aktiviteter
  • praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av forutsetninger, i utvalgte idretter og aktiviteter
  • gjøre funksjonell bruk av ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
  • eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjoner

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljøer med lokal forankring

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for faktorer som påvirker motivasjonen til aktivitet og trening
  • praktisere treningsmetoder og øvelser innenfor utholdenhet, styrke og bevegelsesevne for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse
  • planlegge og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike treningsaktiviteter

Side 9 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!