Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Vurdering

Retningslinjer for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha én standpunktkarakter.

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i skole

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha én standpunktkarakter.1

1 Når faget går over flere år, skal eleven få standpunktvurdering bare på det øverste nivået i faget.

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene har ikke eksamen.

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i skole

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene har ikke eksamen.

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Det er ingen privatistordning i faget.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i skole

Privatistene skal opp til en muntlig-praktisk eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!