Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre varierte aktiviteter og delta i lek som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling
 • utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden og under vann, og kunne redde seg selv i vann
 • praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under varierte værforhold
 • følge enkle regler og prinsipper for samhandling og samspill og respektere resultatene
 • bruke grunnleggende bevegelsesmønster og teknikker i noen individuelle idretter, i noen utvalgte lagidretter og i alternative bevegelsesaktiviteter
 • praktisere ski- og skøyteteknikker der det ligger til rette for det
 • eksperimentere med kroppslige uttrykk og danse enkle danser fra ulike kulturer
 • praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel
 • forklare hvorfor fysisk aktivitet hver dag er viktig

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
 • fortelle om lokale friluftslivstradisjoner
 • være med i ulike friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold
 • planlegge og gjennomføre overnattingstur
 • praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon
 • utføre enkel førstehjelp

Side 7 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!