Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
 • utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann
 • svømme en lengre distanse basert på egen målsetting
 • praktisere fair play ved å bruke egne ferdigheter og kunnskaper til å gjøre andre gode
 • trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner
 • forklare og utføre livredning i vann
 • forklare og utføre livreddende førstehjelp

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre rede for andre måter å orientere seg på
 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljøer og gjøre rede for allemannsretten
 • planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse
 • praktisere og forklare grunnleggende prinsipper for trening
 • forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
 • forklare hvordan ulike kroppsidealer og ulik bevegelseskultur påvirker trening, ernæring, livsstil og helse
 • forebygge og gi førstehjelp ved idrettsskader

Side 8 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!