Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Læreplanen utgår gradvis

Kompetansemål etter Vg2

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke og overføre prinsipper for fair play i bevegelsesaktiviteter
  • praktisere treningsmetoder for å forbedre teknikk, taktikk og evne til samspill i lagidretter
  • praktisere treningsmetoder for å forbedre ferdigheter i individuelle idretter, dans og alternative bevegelsesaktiviteter

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke naturen til rekreasjon, trening og friluftsliv

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse
  • bruke grunnleggende prinsipper for trening av utholdenhet, styrke og bevegelsesevne
  • praktisere øvelser som kan forebygge skader og belastningslidelser, og gjøre rede for prinsipper for gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger

Side 10 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!