Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kjerneelementer

Teknologi

Produksjon og dokumentasjon

Samhandling

Helse, miljø og sikkerhet