KjerneelementerVg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)

Teknologi

Produksjon og dokumentasjon

Samhandling

Helse, miljø og sikkerhet