VurderingsordningVg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister