Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter konstruksjons- og styringsteknikk

 • gjøre rede for
  og
  anvende
  helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk og krav som gjelder elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • utvikle
  og
  beskrive
  skjemaer med grunnleggende komponenter som brukes i elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • utføre og
  bruke
  grunnleggende beregninger av relevante størrelser innenfor elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • bruke
  relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • koble opp, teste og feilsøke på automatiserte og manuelle styringssystemer basert på elektroniske, hydrauliske og pneumatiske anlegg og maskiner og utføre målinger som er relevante for fagområdene
 • tolke
  og forklare sammenhengen mellom utførte målinger og beregnede størrelser innenfor elektro, hydraulikk og pneumatikk
 • bruke
  programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende
  grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Underveisvurdering

Standpunktvurdering