Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktivitet og kvalitetsstyring 

  • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • beskrive risikovurderinger og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgaver
  • anvende og gjøre rede for bruk av aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og tolke måleresultater
  • bruke metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer
  • anvende og gjøre rede for bearbeiding av relevante materialer
  • beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak
  • beskrive og reflektere over logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt
  • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
  • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering