Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktivitet og kvalitetsstyring 

 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive
  risikovurderinger og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgaver
 • anvende
  og
  gjøre rede for
  bruk av aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og
  tolke
  måleresultater
 • bruke
  metoder og teknikker for overflatebehandling av ulike materialer
 • anvende
  og
  gjøre rede for
  bearbeiding av relevante materialer
 • beregne kostnader ved arbeidsoppgaver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak
 • beskrive
  og
  reflektere
  over logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering