Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Produksjon og tjenester197
Konstruksjons- og styringsteknikk140
Produktivitet og kvalitetsstyring140