Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Produksjon og tjenester197
Konstruksjons- og styringsteknikk140
Produktivitet og kvalitetsstyring140