Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lytte til andre, stille oppklarende og utdypende spørsmål, og følge opp innspill fra andre
 • lytte til, samtale om og utforske ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • lese ulike teksttyper med flyt og forståelse av innhold og formål
 • samtale om forskjeller mellom meninger og fakta
 • utforske og beskrive hvordan ordvalg og stemmebruk kan brukes som virkemidler
 • fortelle, beskrive og argumentere muntlig og skriftlig
 • bruke ulike strategier og digitale ressurser for å skape tekster
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke regler og mønstre i språkets formverk og setningslære i egen tekstskaping
 • bruke metaspråk i samtale om de mest sentrale strukturene i språket
 • finne, velge, bruke og oppgi kilder i eget arbeid
 • vurdere egne og andres tekster og bearbeide egne tekster utfra tilbakemeldinger og valgte kriterier
 • eksperimentere med ulike strategier for å lære
 • sammenligne egen dialekt med skriftspråket
 • samtale om språk og språkblanding
 • bruke ord og begreper knyttet til tradisjonell kunnskap, natur og samfunn

Underveisvurdering