Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • lytte til andre, stille oppklarende og utdypende spørsmål, og følge opp innspill fra andre
 • lytte til, samtale om og utforske
  ulike typer muntlige og skriftlige tekster
 • lese ulike teksttyper med flyt og forståelse av innhold og formål
 • samtale om forskjeller mellom meninger og fakta
 • utforske
  og beskrive
  hvordan ordvalg og stemmebruk kan brukes som virkemidler
 • fortelle, beskrive
  og argumentere muntlig og skriftlig
 • bruke
  ulike strategier og digitale ressurser for å skape tekster
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng
 • bruke
  regler og mønstre i språkets formverk og setningslære i egen tekstskaping
 • bruke
  metaspråk i samtale om de mest sentrale strukturene i språket
 • finne, velge, bruke
  og oppgi kilder i eget arbeid
 • vurdere
  egne og andres tekster og bearbeide egne tekster utfra tilbakemeldinger og valgte kriterier
 • eksperimentere med ulike strategier for å lære
 • sammenligne
  egen dialekt med skriftspråket
 • samtale om språk og språkblanding
 • bruke
  ord og begreper knyttet til tradisjonell kunnskap, natur og samfunn

Underveisvurdering