Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • lytte og ta ordet etter tur i samtaler
 • uttrykke egne meninger og tanker om ulike emner og situasjoner
 • leke og arbeide kreativt med språklyder, stavelser, språkelementer og rytmer
 • lytte til og arbeide kreativt med muntlige og skriftlige fortellinger og tekster
 • lese tekster med sammenheng og forståelse
 • samtale om hva som er viktig informasjon og hva som er mindre viktig informasjon i ulike tekster
 • arbeide kreativt med tegning og skriving, med og uten digitale verktøy
 • skrive tekster for hånd og med tastatur, og med bruk av store og små bokstaver, punktum, utropstegn og spørsmålstegn
 • samtale om egen språklæring
 • samtale om egen og andres dialekt
 • bruke ord og begreper knyttet til familie, lokalsamfunn og tradisjonell kunnskap

Underveisvurdering