Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo2 viddnofágalasj oahppoprográmma maŋŋela

 • dåjmalattjat oassálasstet guoradalle ságastallamijda ja dágástallamijda, ietjas vuojnojt åvddån buktet, ja iehtjádij árvvalusájda responderit
 • låhkåt ja reflektierit
  målsudahkes ja tjuoldedum tevstaj badjel dálásj ja vássám ájges
 • gåvvidit
  ja árvvaladdat
  gåktu sáme girjálasjvuohta la sáme kultuvrraj ja identitiehttaj tjanáduvvam
 • reflekterit tjuoldedum sáme subttsasij badjel ja buohtastahttet
  ietjá iemeálmmugij tevstajda
 • åtsådit
  gåktu ietjá giela sámegielajda vájkkudi ja diedulattjan sjaddat gåktu sámegielajt sujtti
 • adnet
  dålusj sáme åvddånbuktemvuogijt ja termajt gå fágajn barggá
 • guládallat njálmálattjat ja tjálalattjat tjielgas ja dádjadahtte láhkáj viddnofágalasj aktijvuodajn
 • gehtjadit fáhkagirjálasjvuodav ietjas viddnosuorgen váj gávnná, aktij biedjá ja árvustallá guoskavasj diedojt
 • adnet
  guoskavasj fáhkagielav majna åvddånbuktá, dokumentieri ja árvvaladdá fágalasj ássjijt ja barggamvuogijt
 • tjállet ja hábbmit iesjgeŋga tevstajt buorre struktuvrajn ja tækstatjadnusijn ja háldadit mærkkabiedjamav ja duollatjállemav
 • válljit ja adnet
  hiebalgis giella- ja guládallamteknologijjav dárboj ja ulme milta
 • árvustallat
  ja adnet
  gáldojt lájttális ja iesjrádálasj láhkáj ja navti váj maŋŋela máhttá dajt guorrat
 • árvustallat
  ietjas ja iehtjádij tevstajt ja rievadit ietjas tevstajt giellamáhto ja tjálamáhto ja iehtjádij árvustallamij ja fágalasj kritierihij milta

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam