Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo3 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

 • árvvaladdat
  giela, kultuvra ja identitiehta gasskavuodajt fágalasj ságastallamijn
 • låhkåt ja reflektierit
  iesjgeŋga tækstaslájaj badjel histåvrålasj kontevsta ja dálásj ájge gáktuj
 • analysierit
  ja dålkkut
  sáme girjálasjvuoda ja ietjá kultuvraj tevstajt
 • reflektierit
  gåktu sáme giela ja kultuvra gullu ieme- ja unneplågoálmmugijda
 • adnet
  fáhkamáhtov ja dárkkelis ja girjas fáhkagielav sihke njálmálattjat ja tjálalattjat
 • adnet
  dålusj sáme åvddånbuktemvuogijt ja sáme termajt gå fágajn barggá
 • adnet
  máhtov giela, tevsta ja sjáŋŋarij birra hábbmit iesjgeŋgalágásj njálmálasj ja tjálalasj tevstajt
 • åtsådit
  sámegielaj dilev ja giellapolitihkav ájgij tjadá
 • åtsåditja árvvaladdat
  gåktu iesjgeŋga ieneplåhkogiela sámegiellaj vájkkudi ja reflekterit man mudduj la bessam sámegielav adnet åvddåla, dálla ja boahtteájggáj
 • árvustallat
  , válljit ja adnet
  hiebalgis giella- ja guládallamteknologijjav dárboj ja ulmij gáktuj
 • metagielav dádjadit
  ja adnet
  fágajn bargadijn
 • háldadit giela hámev, syntávsav ja duollatjállemav gå guládallá ja tevstajt hábbmi

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam