Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo3 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

 • árvvaladdat giela, kultuvra ja identitiehta gasskavuodajt fágalasj ságastallamijn
 • låhkåt ja reflektierit iesjgeŋga tækstaslájaj badjel histåvrålasj kontevsta ja dálásj ájge gáktuj
 • analysierit ja dålkkut sáme girjálasjvuoda ja ietjá kultuvraj tevstajt
 • reflektierit gåktu sáme giela ja kultuvra gullu ieme- ja unneplågoálmmugijda
 • adnet fáhkamáhtov ja dárkkelis ja girjas fáhkagielav sihke njálmálattjat ja tjálalattjat
 • adnet dålusj sáme åvddånbuktemvuogijt ja sáme termajt gå fágajn barggá
 • adnet máhtov giela, tevsta ja sjáŋŋarij birra hábbmit iesjgeŋgalágásj njálmálasj ja tjálalasj tevstajt
 • åtsådit sámegielaj dilev ja giellapolitihkav ájgij tjadá
 • åtsåditja árvvaladdat gåktu iesjgeŋga ieneplåhkogiela sámegiellaj vájkkudi ja reflekterit man mudduj la bessam sámegielav adnet åvddåla, dálla ja boahtteájggáj
 • árvustallat, válljit ja adnet hiebalgis giella- ja guládallamteknologijjav dárboj ja ulmij gáktuj
 • metagielav dádjadit ja adnet fágajn bargadijn
 • háldadit giela hámev, syntávsav ja duollatjállemav gå guládallá ja tevstajt hábbmi

Åhpadattijn árvustallam

Loahppaárvustallam