Aktijvuoda buojkulvisá

Tjielggidus

Máhtudakulme jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma maŋŋela

 • dåjmalattjat oassálasstet guoradalle ságastallamijda ja dágástallamijda, ietjas vuojnojt tjuottjodit, ja iehtjádij árvvalusájda vásstedit
 • låhkåt ja reflektierit målsudahkes tevstaj badjel dálásj ja vássám ájges
 • gåvvidit ja árvvaladdat gåktu sáme girjálasjvuohta la sáme kultuvrraj ja identitiehttaj tjanáduvvam
 • buojkodit moattegielakvuodav ja árvvaladdat aktijvuodav giela ja identitiehta gaskan
 • árvvaladdat muhtem sáme subttsasij badjel ja buohtastahttet ietjá iemeálmmugij tevstajda
 • åtsådit gåktu ietjá giela sámegielajda vájkkudi ja diedulattjan sjaddat gåktu sáme gielajt sujtti
 • adnet dålusj sáme åvddånbuktemvuogijt ja termajt gå fágajn barggá
 • åvddånbuktet, duodastit ja árvvaladdat fágalasj ássjijt ållåsasj argumentaj ja guoskavasj fáhkagielajn
 • buojkodit ja adnet moadda vájkkudimnævojt
 • tjállet ja hábbmit iesjgeŋga tevstajt buorre struktuvrajn ja tækstatjadnusijn ja háldadit merkajt ja duollatjállemav
 • válljit ja adnet hiebalgis giella- ja guládallamteknologijjav dárboj ja ulme milta
 • gáldojt árvustallat ja adnet lájttális, iesjrádálasj láhkáj ja navti váj maŋŋela máhttá dajt guorrat
 • árvustallat ietjas ja iehtjádij tevstajt ja rievddadit ietjas tevstajt giellamáhtudagá ja tjálamáhto, iehtjádij árvustallamij ja fágalasj kritierihij milta

Åhpadattijn árvustallam