Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Fagkoder

Grunnskole

FagkodeTittel
NOR0701Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 8. årstrinn
NOR0702Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 9. årstrinn
NOR0703Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 10. årstrinn
NOR0704Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 8. årstrinn
NOR0705Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 9. årstrinn
NOR0706Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 10. årstrinn
NOR0707Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 8. årstrinn
NOR0708Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 9. årstrinn
NOR0709Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 10. årstrinn
NOR0711Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 1. årstrinn
NOR0712Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 2. årstrinn
NOR0713Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 3. årstrinn
NOR0714Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 4. årstrinn
NOR0715Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 5. årstrinn
NOR0716Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 6. årstrinn
NOR0717Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 7. årstrinn
NOR0721Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 1. årstrinn
NOR0722Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 2. årstrinn
NOR0723Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 3. årstrinn
NOR0724Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 4. årstrinn
NOR0725Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 5. årstrinn
NOR0726Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 6. årstrinn
NOR0727Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, 7. årstrinn
NOR0731Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 1. årstrinn
NOR0732Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 2. årstrinn
NOR0733Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 3. årstrinn
NOR0734Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 4. årstrinn
NOR0735Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 5. årstrinn
NOR0736Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 6. årstrinn
NOR0737Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, 7. årstrinn

Videregående opplæring

FagkodeTittel
NOR1051Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg1 studieforberedende utdanningsprogram og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1052Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1053Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1054Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1055Grunnleggende norsk for spårklige minoriteter, nivå 2, vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1056Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1057Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1058Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1059Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1060Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1061Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1062Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1151Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1152Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1155Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1156Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1159Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
NOR1160Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 3, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram