Grunnleggende ferdigheterGrunnleggende norsk (NOR07‑02)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter