Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 3

 • snakke norsk med funksjonell uttale
 • gjenfortelle hovedinnholdet i muntlige tekster
 • uttrykke seg med sammenheng
 • følge opp og bygge videre på andres samtalebidrag i hverdagslige og faglige samtaler
 • bruke
  et faglig ordforråd
 • begrunne og argumentere for egne meninger muntlig og skriftlig
 • gjenkjenne virkemidler i ulike muntlige og skriftlige sjangre
 • utforske
  vanlige former for tvetydig kommunikasjon i norsk
 • bruke
  sentrale regler for rettskriving, formverk og setningsstruktur
 • reflektere
  over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk
 • reflektere
  over innhold, form og formål i ulike tekster
 • bruke
  strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk
 • lese for å oppleve, få innsikt og lære
 • lese grafiske framstillinger
 • skrive tekster i ulike sjangre, med ulikt formål og med ulike uttrykksformer
 • bruke
  og vurdere
  ulike digitale ressurser i kommunikasjon og læringsarbeid
 • sammenligne
  humor, ironi og metaforer i ulike språk og kulturer
 • reflektere
  over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper
 • samtale om holdninger til ulike språk og talespråksvarianter i Norge
 • utforske
  et utvalg kunst- og kulturuttrykk fra ulike land og kulturer

Underveisvurdering